Het 37ste BCLAS symposium had plaats in het Congrespaleis van Luik op 25 en 26 oktober 2010. Gezien het succes van vorig jaar, werd besloten om de formule van 2009 te behouden: een namiddag met workshops, gevolgd door een aangename boottocht op de Maas om de eerste dag af te sluiten. De volgende dag werd volledig gewijd aan presentaties rond het thema «Animals inside and outside the laboratory».

Aan de 7 workshops die dit jaar op het programma stonden namen een 70-tal personen deel. De workshop rond klinische tekenen in het bijzonder kende veel bijval. De algemene conclusie was dat dit onderwerp meer in detail moet worden uitgediept. De Werkgroep Biotechnici en Dierverzorgers zal dan ook in de nabije toekomst een workshop van een ganse dag rond dit thema organiseren.

Meer dan 200 personen namen deel aan het symposium op 26 oktober. In het eerste gedeelte, waren de presentaties gewijd aan het gebruik van nieuwe diersoorten in wetenschappelijk onderzoek zoals zebravissen, amfibieën of Camelidae. In het volgende deel toonde Patrick Hardy aan dat het heel goed mogelijk is om de 3 Vs toe te passen in regulatorische toxicologie. De presentatie van Claire Diederich gaf een voorstelling rond het miskende thema «meewerkende dieren». Tijdens de namiddag kregen we de gelegenheid om andere aspecten van het proefdierkundig onderzoek te ontdekken dank zij het gebruik van huisdieren (honden, katten, boerderijdieren) en wilde dieren (zeezoogdieren, spreeuwen). Het was een zeer gevarieerde dag die meesterlijk werd afgesloten met een buitengewone lezing van Prof. Vinciane Despret van de ULg. Met een beknopt overzicht van haar werk « denken zoals een rat», hield zij het volledige publiek in haar ban. BCLAS dankt zowel alle sprekers en deelnemers van het 2010 symposium als de trouwe sponsors en standhouders, want zonder hen kan zulk evenement niet tot stand komen. Volgende afspraak in november 2011 in Blankenberge!

Leave a Reply