In 2012 heeft BCLAS voor de eerste maal samengewerkt met ESLAV (European Society of Laboratory Animal Veterinarians) en ECLAM (European College of Laboratory Animal Medicine) voor de organisatie van een gezamelijk symposium dat plaats vond in het Palais des Congrès van Luik op 15 en 16 oktober.

« Health Management » was het thema van de lezingen tijdens de eerste voormiddag, die gesponsord werd door LAL (Laboratory Animals UK). Verscheidene wetenschappelijke en praktische aspecten werden besproken door deskundigen van laboratoria gespecialiseerd in de diagnose van ziekten bij onze proefdieren (« health monitoring »). Vervolgens werden twee gevallen uit de praktijk beschreven van besmetting van een proefdierenverblijf door het parovirus en het hepatitisvirus bij muizen.

De namiddag van 15 oktober was gewijd aan de gebruikelijke workshops. Dit jaar werden 6 workshops georganiseerd. De eerste twee, onder het thema klinische tekens en pathologische letsels bij proefdieren, werden voorgedragen door uitstekende sprekers van ECLAM. Zij kenden een enorm succes. De dag werd afgesloten met de Algemene Vergaderingen van de twee gastverenigingen. Voor degenen die niet aan deze vergaderingen deelnamen, werden twee films vertoond : de eerste ging over de aanpassing van laboratoriumratten aan de vrije natuur en de tweede over dierproeven en alternatieve methoden. Talrijke deelnemers en sponsors namen deel aan het avondmaal dat plaats vond in het Crowne Plaza Hotel, een prestigieus gebouw uit de 18e eeuw in hartje Luik.

Op 16 oktober waren er 3 wetenschappelijke sessies, achtereenvolgens over het transport van proefdieren, een netelig onderwerp dat de laatste jaren alsmaar meer problemen schept, over de nieuwe Europese richtlijn die nog steeds veel vragen doet rijzen bij de gebruikers van proefdieren, en tenslotte over euthanasie. De laatste presentatie over de psychologische impact van euthanasie van proefdieren op onderzoekers, biotechnici en dierverzorgers  bewoog de deelnemers tot overdenking.

Meer dan 40 verschillende sponsors stelden tentoon in de ruime en heldere centrale zaal van het congrespaleis. Deze commerciële tentoonstelling werd door iedereen zeer gewaardeerd. Achttien deelnemers uit verscheidene Europese landen namen deel aan de posterbeurs met posters van uitstekende kwaliteit : 3 prijzen voor de beste posters werden uitgereikt door BCLAS en 1 prijs werd uitgereikt door ESLAV, die eveneens een prijs voor de beste presentatie toekende aan Dr Huw Golledge voor zijn opmerkelijke presentatie over euthanasie van knaagdieren.

Kortom, een geslaagd eerste « joint symposium » in een vriendschappelijke en gezellige sfeer. Een ervaring die we in de toekomst zeker zullen herhalen.

Leave a Reply