Je hebt een nieuwe techniek ontwikkeld om gemakkelijker kleine hoeveelheden bloed af te nemen bij muizen?
Uitdagingen ondervonden met een nieuw transgeen diermodel en hoe een oplossing werd toegepast?
Een nieuwe app om bij te houden welke rekken al werden vervangen om operationele efficiëntie te bevorderen?
Ervaringen met de validering van uitrusting voor het bekomen van vasodilatatie bij of het warmhouden van proefdieren die de moeite waard zijn om mee te delen aan de proefdiergemeenschap?
Je vergeleek verschillende types van verrijking waarvan anderen iets kunnen leren?
Een iniatief ter bevordering van de “culture of care” in je team of instelling met zeer succesvolle resultaten?
Goede ervaringen om komaf te maken met een typisch gezondheidsprobleem bij een diersoort?

BCLAS is ervan overtuigd dat jaarlijks talrijke nieuwe (kleine) initiatieven genomen worden om het dagelijks leven van proefdieren, hun verzorgers en onderzoekers die met proefdieren werken te verbeteren. Een groot deel van deze inovaties kunnen ook relevant zijn voor andere instellingen. Daarom organiseert BCLAS een workshop dat een forum wil bieden voor proefdierverzorgers en technici om van gedachten te wisselen over kleine verbeteringen die ze hebben uitgevoerd, om ervaringen te delen wat werkt en wat niet, om nieuwe initiatieven te bespreken en om nuttige belangrijke informatie terug te koppelen naar collega’s van andere laboratoria.

Wij nodigen proefdierverzorgers en technici uit om voorstellen in te dienen voor presentaties.

Er wordt verwacht dat deze presentaties:

  • ervaringen uitwisselen die a) anderen kunnen helpen om 3R mogelijkheden in kaart te brengen, b) van belang kunnen zijn voor collega’s voor het verbeteren van hun dagelijkse praktijk, c) kunnen bijdragen aan de gezondheid en/of veiligheid op het werk, d) de “culture of care” kunnen bevorderen
  • kort zijn (10-15 minuten, vragen en antwoorden niet inbegrepen)
  • in het Nederlands of het Frans worden gegeven (slides kunnen in het Nederlands, Frans of Engels zijn)

Uiterste inzendingsdatum is 10 maart 2019. Het organiserend comité zal de voorstellen selecteren op basis van hun relevantie voor de proefdiergemeenschap en zal beslissen volgens het beginsel ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’. Afhankelijk van het aantal indieningen zal de workshop al dan niet uitgesplitst worden in een afzonderlijke Nederlandse en Franse sessie. Het comité zal terugkoppelen naar de kandidaten vὀὀr 21 april 2019. De presentaties moeten klaar zijn op het moment dat de spreker zich aanmeldt aan de receptie op 20 mei 2019.

formulier_voorstel presentatie forum voor dierverzorgers en technici