De vzw Belgian Council for Laboratory Animal Science (BCLAS) omvat vier organen:

 • De algemene vergadering (AV)
 • De Raad van Bestuur (RvB)
 • Het uitvoerend Bureau, uitsluitend samengesteld uit bestuurders (UB)
 • Het Bureau is samengesteld uit:
  • de voorzitter van de R.v.B.,
  • de twee ondervoorzitters,
  • de secretaris,
  • de penningmeester, of de secretaris-penningmeester,

De werkgroepen (WG)

 • WG Opleidingen
 • WG Dierverzorgers en Biotechnici
 • WG Symposium
 • WG Projecten en Initiatieven

Meer informatie over de functies van deze organen vindt u in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Leave a Reply