BCLAS stelt zich tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk:

  • het correct gebruik van proefdieren voor wetenschappelijke en didactische doeleinden te bevorderen en te ontwikkelen;
  • de ethiek en de wetgeving in dit domein beter bekend te maken;
  • de interdisciplinaire netwerken gericht op het proefdier te ontwikkelen;
  • alle mogelijke informatie over proefdieren te verspreiden door middel van colloquia, werkgroepen, cursussen, internetsites of elke andere methode;
  • het onderzoek aan te moedigen en de kennis over proefdieren te bevorderen;
  • de aandacht van het publiek te vestigen op de vooruitgang voor de gezondheid van mens en dier, verwezenlijkt door het gebruik van dieren in het wetenschappelijk onderzoek;
  • een meer oordeelkundig gebruik van proefdieren te bevorderen door hun vervanging en de verfijning van de technieken aan te moedigen, om zodoende het aantal gebruikte proefdieren te verminderen;
  • de wetenschappelijke gemeenschap te adviseren en te ondersteunen bij alle vragen over het gebruik van dieren in het wetenschappelijk onderzoek.

 

Leave a Reply