Hier vindt u als bijlage de meest recente versie van

  • de statuten van BCLAS zoals goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van 24 juni 2008;
  • het huishoudelijk reglement van BCLAS zoals goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van 7 mei 2013.

Leave a Reply