Volg deze link om de opname te bekijken van het debat in verband met dierproeven dat op 23 april 2015 plaats had in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Blandijnberg 2, 9000 Gent.

info:   Deelnemers aan het debat waren :
– Dr. Dr. Stijn Bruers, Doctor in de Moraalwetenschappen en Doctor in de Fysica
– Dhr. Robert Molenaar, campagneleider van de AntiDierproevenCoalitie in Nederland
– Prof. dr. Peter Brouckaert, arts en voorzitter van de Ethische Commissie Dierproeven van de faculteit Wetenschappen (UGent)
– Prof. dr. Katleen Hermans, dierenarts en voorzitter van de Ethische Commissie Dierproeven van de faculteiten Diergeneeskunde en Bio-ingenieurswetenschappen (UGent)
De organisatie van het debat was in handen van de studentenvereniging Sense (http://sense.ugent.be/)

Leave a Reply